български
english
Принципи

Бизнес принципите на Металпласт-Деведжиев са в основата на нашия успех като отговарят на дългосрочните ни финансови цели и изграждат доверието на клиентите.

Те се възприемат и прилагат от всеки служител на компанията и дават възможност Металпласт да прави това, което може най-добре: да осигурява висококачествени суровини за своите клиенти.

 

Като надеждна търговска организация защитаваме интересите на своите клиенти, контрагенти, служители, както и интересите на местната общност като прилагаме и стриктно следваме глобалните бизнес принципи:

 

• Професионализъм
• Коректност
• Уважение към своите партьори

 

 

Професионализъм

 

    * Непрекъснато си задаваме въпроса дали това, което правим, е в интерес на партньорите, с които работим;

    * Съобразяваме се с приложимите закони и разпоредби, както и с вътрешните и външните правила, политики и указания;

    * Ние не рискуваме постигането на дългосрочните си цели за сметка на възможни краткосрочни печалби;

    * Ние влизаме в отношения само с партньори, които спазват закона и се ползват с добра репутация;

 

Коректност

 

    * Отнасяме се с дължимата грижа към информацията, предоставена ни от нашите клиенти и информацията на компанията;

    * Избягваме конфликт на интереси;

    * Поемаме отговорност за действията си.

 

Уважение към своите партьори

 

    * Ние се отнасяме към другите така, както бихме желали те да се отнасят към нас;

    * Различието в мненията и свободата на изразяване на личните ценности се уважават искрено;

    * Ние се борим за равнопоставеност и еднакви възможности за всеки един наш клиент, контрагент или служител

    * Работим в екип, като признание за това, че екипността води до по-добри резултати.

 

Нашата култура се гради на разнообразното мислене, всеобхватността, сътрудничеството, равните възможности и уважението към личните ценности и фундаменталните човешки права.