български
english
Пломби

Решение за сигурността на бизнеса.

 

Пломбите, произвеждани от нас могат да бъдат персонализирани, с различно лого и цвят. Изключена е възможността за дублиране. Всички пломби са номерирани, като номерацията не се повтаря.

Осигуряват сигурността на Вашите помещения, Вашите товари.

Специално направеният маханизъм изключва възможността за отваряне и/или повторно използване на пломбите. За пломбирането не е необходимо използването на специален инструмент. Отварянето се извършва чрез разрязване, за което отново не трябва да се използва някакво специално острие.

 

protection element 1  protection element2  protection element3  protection element 4  

 

Приложение: всички видове транспорт - авто, железопътен, морски; промишленост; средства за измерване и контрол; товари; помещения

 

protection element