български
english
Дела

 

            През 2004г. беше взето стратегическо решение за въвеждане на СУК, продиктувано от идеята за дългосрочното осигуряване на конкурентноспособноста ни. През 2005г беше успешно внедрена Системата за управление на качеството, изградена въз основа на изискванията на международния стандарт  EN ISO 9001:2000. Целта беше и е да се покаже способността ни да осигурим съответстващ продукт, задоволяващ изискванията на клиента, включително непрекъснатото подобрение и избягване на несъответствията в нашата дейност.

           През 2009г. успешно преминахме втори сертификационен одит и отново защитихме Сертификат за управление, съгласно ИСО 9001:2008


            Финансовият отчет  предоставя достоверна информация за стабилитета на Металпласт-Деведжиев ЕООД и позициите ни на финансово независима фирма.